Intention & Inspiration till yogasadhana

Plats: vackra Frustunaby vid Frösjöns strand i Gnesta
Datum och tid: 15-17 maj 2020 (fredag kl 18 till söndag kl 14)
Pris: 2100 kr, inkluderar vegetarisk kost av lokalproducerade, ekologiska varor och logi i flerbäddsrum. Är du känslig för/allergisk mot något låt oss veta det vid boknings tillfället. (Betalning kan delas upp efter överenskommelse.)
Anmälan och mer information: info@pramoda.se

Enligt yoga kan intellektet länge leda människan framåt, men förr eller senare kommer det en punkt när intellektet hindrar vår utveckling. Nu är tiden mogen för ett annat sätt att orientera oss, baserat på en harmoni mellan huvud, hjärta och händer så att vi kan upptäcka och leva i linje med vår intention. Vi tror precis som Swami Satyananda:
Kärlekens tid är nu!

Denna helg utforskar vi potentialen i att låta yoga praktiken (eller livet) styras av intention istället för detaljerade föresatser eller mål. Varje yoga gren har en tydlig intention och ett syfte, som kan ge självupptäckt och livskvalitet när vi överlämnar vårt utövande till den. Yogas inneboende intention kommer att presenteras och undersökas under helgen genom yogapraktik både på mattan, i workshops och i vardagsbestyr. Vår erfarenhet är att genom att närma oss yogas intention, kan vi också upptäcka och vara i kontakt med vår egen. Detta är att praktisera yoga sadhana. Syftet med denna helg är att följa de gamla yoga grenarnas intention för att upptäcka vår egen intention, inspiration och inre potential.

Välkomna, Marie-Louise & Atmanivedan