Yoga för mig och med mig

Yoga kom in i mitt liv i mitten av 80-talet i form av en Yoga Nidra lektion och mognade sedan långsamt fram till den dagen då jag startade yogalärarutbildningen hos Satyananda Yogaskola i Gässlingsbo www.sys.se. Sedan dess finns den med mig i allt jag gör, i mitt hjärta och i mitt sinne.

Yoga har betydelsen förening, enhet och harmoni och för mig är det ett praktiskt verktyg mot personlig utveckling och mognad. Den sätter igång ett inre växande som hjälper oss att reducera stress och uppnå balans i kropp och själ. Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu – i sin kropp, tankar och känslor.

Förändring börjar hos dig själv – denna underbara dikt påminner mig om just det…

It is I who must begin.
Once I begin, once I try – –
here and now,
right where I am,
not excusing myself
by saying things
would be easier elsewhere,
without grand speeches and
ostentatious gestures,
but all the more persistently
— to live in harmony
with the “voice of Being” as I
understand it within myself
– – as soon as I begin that,
I suddenly discover,
to my surprise, that
I am neither the only one,
nor the first,
nor the most important one
to have set out
upon that road.
Whether all is really lost
or not depends entirely on
whether or not I am lost.