Hälsorådgivning i Solna

 

Hälsorådgivning baserat på Ayurveda

Lever du livet fullt ut eller upplever du en begränsning/obalans?

Med hjälp av pulsläsning och Ayurveda kan du skapa en bättre balans och jämnvikt i livet och 

därigenom nå en högre livskvalitet.

Under april och maj 2018 har jag ett erbjudande på Solna yogaskola, Näckrosvägen 19.

Rådgivningen tar 90 minuter och normalpris är 750.- för nybesök samt 300.- för återbesök (30 minuter).

 

Erbjudande april/maj 2018                                                                 SEK 600.- (90 minuter)

Marie-Louise Holmgren

www.pramoda.se

info@pramoda.se

0735-32 00 90