yoga

Senior yoga på Satyananda Yogacenter

Den 5 september startar senioryoga i samarbete med SPF Kungsholmen/Draken. Det är en mjuk form av yoga där stor vikt läggs vid att frigöra flödena i kroppen för att skapa de bästa förutsättningarna för ett självläkande. Dessutom fokuserar vi på hållningen för att hitta balas och stabilitet, när vi når balans/stabilitet i vår fysiska kropp …

Senior yoga på Satyananda Yogacenter Läs mer »